« Back

 

Pearl Royal Coconut Water

Product Name : Pearl Royal Coconut Water

Award Category : กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้า
Award Year : 2009
Company : Pearl Royal Co., Ltd.
Designer :

Design Concept

บรรจุภัณฑ์ใส่น้ำมะพร้าวน้ำหอม นอกจากรสชาติที่ดีแล้วรูปทรงและผิวสัมผัสยังสามารถสร้างประสบการณ์ในการดื่ม ให้รู้สึกใกล้เคียงกับความเป็นธรรมชาติมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถซื้อเป็นของฝากที่น่าประทับใจให้แก่ผู้อื่น (เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า)

Contact Detail

Email :
Telephone :
Website : www.pearlroyal.com