« Back

 

เล็ทส์ รีแลกซ์ แฮนด์ แอนด์ เนล ครีม เล็ทส์ รีแลกซ์ แฮนด์ แอนด์ เนล ครีม เล็ทส์ รีแลกซ์ แฮนด์ แอนด์ เนล ครีม เล็ทส์ รีแลกซ์ แฮนด์ แอนด์ เนล ครีม เล็ทส์ รีแลกซ์ แฮนด์ แอนด์ เนล ครีม เล็ทส์ รีแลกซ์ แฮนด์ แอนด์ เนล ครีม เล็ทส์ รีแลกซ์ แฮนด์ แอนด์ เนล ครีม เล็ทส์ รีแลกซ์ แฮนด์ แอนด์ เนล ครีม เล็ทส์ รีแลกซ์ แฮนด์ แอนด์ เนล ครีม เล็ทส์ รีแลกซ์ แฮนด์ แอนด์ เนล ครีม

Product Name : เล็ทส์ รีแลกซ์ แฮนด์ แอนด์ เนล ครีม

Award Category : กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้า
Award Year : 2018
Company :
Designer : นลินี ทองแท้

Design Concept

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวมือและเล็บ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดมาจากชุดผลิตภัณฑ์สำหรับจำหน่ายในร้านสปาเพื่อสุขภาพในเครือสยามเวลเนสกรุ๊ป ที่มีสาขาทั่วประเทศมากกว่า 20 สาขา เพื่อให้ผู้มาใช้บริการเพื่อสุขภาพและผ่อนคลายในสปาชั้นนำได้ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพแบบที่ใช้ในสปา สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวที่นิยมการพักผ่อนและผ่อนคลาย เป็นแนวคิดในการใช้กลิ่น นำเสนอกลิ่นที่มีบุคลิกภาพของเมืองสำคัญ 8 เมืองหลักที่สวยงามมีชื่อเสียงและน่ามาเยือนของนักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาคของโลก เมืองที่เลือกมาเหล่านี้ ยังเป็นที่ตั้งของสาขาต่างๆ ของร้านสปา Let's Relax อาทิ เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ กรุงเทพ พัทยา หัวหิน สมุย และ เมืองไทย โดยปรุงกลิ่นใหม่เฉพาะตัวที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของเมืองเหล่านั้น เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ออกแบบมาเพื่อใช้พกพาและเป็นของขวัญที่ประทับใจสำหรับผู้มาท่องเที่ยวเมืองไทย ไม่ว่าจะซื้อกลับไปใช้เองหรือฝากคนที่บ้าน จะมีความหมายที่เป็นอัตลักษณ์ พร้อมกับสีสันที่สนุกสนานและจะระลึกถึงได้เสมอ โดยกลิ่นต่างๆ ที่ปรุงขึ้นมาจะเป็นกลิ่นที่ปรุงจากส่วนผสมของสมุนไพรที่มีกลิ่นอายความเป็นไทย

Contact Detail

Email :
Telephone :
Website :