« Back

 

ยันต์ ยันต์ ยันต์ ยันต์ ยันต์ ยันต์ ยันต์ ยันต์ ยันต์ ยันต์

Product Name : ยันต์

Award Category : กลุ่มกราฟิกดีไซน์
Award Year : 2018
Company : ยันต์
Designer : นางสาวพิชญา คูวัฒนาถาวร

Design Concept

จากการที่ได้มีโอกาสไปบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ นอกจากได้ศึกษาพระธรรมคำสอนแล้ว ยังได้เห็นถึงความเชื่อและพิธีกรรมต่าง เช่น การครอบเศรียรครู, การสักยันต์ นั่นเป็นแรงบันดาลใจแรก ว่าคนไทยเรามีรากเหง้าเกี่ยวกับความเชื่อ ความศรัทธา ความงมงาย มาตั้งแต่สมัยโบราณ จวบจนปัจจุบัน และเห็นว่าการสักยันต์เป็นวัฒนธรรมที่ชาวต่างชาติรู้จัก และผสมผสานกับชื่อเสียงของประเทศไทยในสายตาชาวตางชาติว่า ประเทศไทยมีเชื่อเสียงด้านการบริการ, การนวด, การบริการ,และสมุนไพร จึงนำมาสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ “ยันต์” YANTR แผ่นยันต์แปะบรรเทาปวด ได้แก่ ยันต์คงกระพันธ์,ยันต์ชาตรี,ยันต์มณีเสนห์ ยันต์คงกระพันธ์ แผ่นยันต์สมุนไพรบรรเทาปวดแบบร้อน ลายโพชฌงค์ จากบทสวดที่พระอานนท์ใช้สวดรักษาพระพุทธเจ้าเมื่อสมัย 2500 ปีก่อน มีอานุภาพบำบัดโรคภัยไข้เจ็บ, ยันต์ชาตรี แผ่นยันต์สมุนไพรบรรเทาปวดแบบเย็น ลายนะทรงธรณีพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ แคล้วคลาดปลอดภัย เมตตามหานิยม, ยันต์มณีเสน่ห์ แผ่นยันต์แปะบรรเทาปวดแบบหอม ลายยันต์นะอกแตก เป็นมนตรามหาเสน่ห์ ลายนี้จะทำให้จิตของคนที่เห็น คิดถึงคนนี้จนอกจะแตก แผ่นยันต์สมุนไพรแบบหอม มีเสนห์ ช่วยทำให้หลับสบาย

Contact Detail

Email : mparisdon@hotmail.com
Telephone : 0921694959
Website : www.yantrofficial.com