« Back

 

จรรยา จรรยา จรรยา

Product Name : จรรยา

Award Category : กลุ่มกราฟิกดีไซน์
Award Year : 2018
Company : เซียมไท้
Designer : อาวิน อินทรังษี

Design Concept

"จรรยา" หญิงไทยที่เรียบร้อย งามสง่า ดิสเพลย์ฟอนต์ไทยที่ออกแบบโดยผสานรูปแบบของตัวอักษรละติน เช่น Serif, Tail, Terminal เข้ากับโครงสร้างตัวอักษรแบบไทย

Contact Detail

Email :
Telephone :
Website :