« Back

 

กระเป๋าใส่เหรียญทรงขนมใส่ไส้ กระเป๋าใส่เหรียญทรงขนมใส่ไส้ กระเป๋าใส่เหรียญทรงขนมใส่ไส้

Product Name : กระเป๋าใส่เหรียญทรงขนมใส่ไส้

Award Category : กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย
Award Year : 2011
Company : Kanita
Designer : น.ส.คณิตา คนิยมเวคิน

Design Concept

ได้แรงบันดาลใจจากรูปทรงของขนมใส่ไส้ที่มีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งถูกนำมาออกแบบประยุกต์ใช้กับเครื่องหนัง ทำเป็นกระเป๋าใส่เหรียญแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของไทยได้อย่างชัดเจน

Contact Detail

Email : imkanita@hotmail.com
Telephone : 66 2 580 8224
Website : www.facebook.com/bykanita