« Back

 

โปสการ์ดหุ่นกระดาษ โปสการ์ดหุ่นกระดาษ โปสการ์ดหุ่นกระดาษ โปสการ์ดหุ่นกระดาษ โปสการ์ดหุ่นกระดาษ โปสการ์ดหุ่นกระดาษ โปสการ์ดหุ่นกระดาษ โปสการ์ดหุ่นกระดาษ โปสการ์ดหุ่นกระดาษ โปสการ์ดหุ่นกระดาษ

Product Name : โปสการ์ดหุ่นกระดาษ

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2014
Company : บริษัท เกตุเจริญศิลป์ จำกัด
Designer : ธฤต เกตุประภากร

Design Concept

แนวความคิดของ Postcard Cube เริ่มจากการนำศิลปะสมัยใหม่ผสมผสานกับความงดงามของศิลปหัตกรรมไทยแบบดั้งเดิม เช่น ปลาตะเพียน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านและมรดกทางวัฒนธรรม ให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีน้ำหนักเบา สื่อถึงเอกลักษ์ความเป็นไทย สะดวกต่อการพกพาเวลาเดินทาง นอกจากนี้การให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์ในการเขียนความทรงจำ ตัด พับ ประกอบ และนำมาตั้งโชว์ได้เสมือนสิ่งที่เก็ยความทรงประทับใจเเละเป็นของตกแต่งบ้าน

แรงบันดาลใจในการนำตัวละครเอกในวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ เริ่มจากทางเราได้มีโอกาสเข้าชมงานแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ์ในสมเด็จพระนางเจ้า เมื่อ พฤศจิกายน ปี พ.ศ.2554 ซึ่ง ณ การแสดงจบลง ทางเราได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ แห่งวรรณคดีไทยซี่งได้รับการเชิดชูให้เป็น อุปรากร เอกของโลก ทว่าเด็กรุ่นใหม่กลับรู้จักและให้ความสำคัญน้อยลง และ นี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะใช้งานออกแบบเชิงสร้างสรรค์เป็นแรงผลักดันให้วรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ กลับเข้าไปสู่หัวใจชาวต่างชาติและคนไทยอีกครั้งหนึ่ง

Contact Detail

Email : postcardcube.com
Telephone : 022315754-5
Website : www.postcardcube.com