« Back

 

ลีลาศ ลีลาศ ลีลาศ ลีลาศ ลีลาศ

Product Name : ลีลาศ

Award Category : กลุ่มกราฟิกดีไซน์
Award Year : 2015
Company :
Designer : อาวิน อินทรังษี

Design Concept

ต้องการออกแบบฟอนต์ไทยที่ให้ความรู้สึกหรูหรา อ่อนหวาน คลาสสิก สำหรับใช้เป็นดิสเพลย์ฟอนต์ โดยออกแบบให้มีลักษณะพิเศษคือเป็นมัลติไลน์ฟอนต์ซึ่งไม่ค่อยมีมากนักสำหรับฟอนต์ไทย

Contact Detail

Email :
Telephone :
Website :