« Back

 

อีซี่วิง อีซี่วิง อีซี่วิง อีซี่วิง อีซี่วิง

Product Name : อีซี่วิง

Award Category : กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์
Award Year : 2016
Company : -
Designer : อภิวัฒน์ ชิตะปัญญา

Design Concept

ได้รับแรงบันดาลใจจากการสังเกตุเห็นปีกของแมลงปอ ซึ่งมีเส้นลายของปีกที่สวยงาม แบ่งเป็นช่องย่อยเล็กๆ อยู่ภายในโครงสร้าง รูปทรงอิสระ

Contact Detail

Email : w_a_t@hotmail.com
Telephone : -
Website : -