« Back

 

เสื้อยืดเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ (DON'T LET ME CRY, BEAR LOVE SUNSHINE) เสื้อยืดเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ (DON'T LET ME CRY, BEAR LOVE SUNSHINE) เสื้อยืดเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ (DON'T LET ME CRY, BEAR LOVE SUNSHINE) เสื้อยืดเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ (DON'T LET ME CRY, BEAR LOVE SUNSHINE) เสื้อยืดเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ (DON'T LET ME CRY, BEAR LOVE SUNSHINE) เสื้อยืดเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ (DON'T LET ME CRY, BEAR LOVE SUNSHINE) เสื้อยืดเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ (DON'T LET ME CRY, BEAR LOVE SUNSHINE) เสื้อยืดเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ (DON'T LET ME CRY, BEAR LOVE SUNSHINE) เสื้อยืดเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ (DON'T LET ME CRY, BEAR LOVE SUNSHINE)

Product Name : เสื้อยืดเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิ (DON'T LET ME CRY, BEAR LOVE SUNSHINE)

Award Category : กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย
Award Year : 2016
Company : อะแบร์เอเบิ้ล โปรดักส์
Designer : ญาณกาญจน์ หลงสวาสดิ์

Design Concept

เสื้อยืดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มที่ใส่ง่ายและเหมาะกับอากาศเมืองไทยที่ค่อนข้างร้อน สามารถใส่ได้ทุกเพศทุกวัย จึงใช้อากาศเป็นตัวแปรในการออกแบบลวดลายโดยคำนึงถึงสภาวะที่เมืองไทยผู้คนชอบเปิดแอร์ด้วยความเย็นจัด ทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน

สภาวะการบริโภคทางพลังงานกันอย่างไม่มีขีดจำกัดเช่นนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โลกร้อนขึ้นเรื่อยๆ ที่อยู่ของสัตว์ที่อยู่บริเวณภูเขาน้่ำแข็งเช่น หมีขั้วโลก ก็ละลายลงทุกๆปี

หมี เป็นสัตว์ที่ถูกนำมาใช้ในความหมายที่ดูน่ารัก เข้าถึงกับผู้ใช้ทุกคนได้ง่าย ลวดลายนี้จึงสร้างทั้งความตระหนักถึงสาเหตุบางอย่างเกี่ยวกับอากาศที่เปลี่ยนไป ทั้งกับตัวเอง และผู้ที่พบเห็น รวมถึงความประหลาดใจและความรู้สึกสนุกกับการเปลี่ยนลวดลายของเสื้อผ้าที่มีความหมายทั้ง 2 ช่วง ทั้งที่สีเข้มหรือสีอ่อน

Contact Detail

Email :
Telephone :
Website :