« Back

 

สาน สาน สาน สาน

Product Name : สาน

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2016
Company : บริษัท ทีเอชไอเอ็นเคเค จำกัด
Designer : นาย เดชา อรรจนานันท์

Design Concept

ใบลานเป็นวัสดุจากธรรมชาติ ที่มีคุณสมบัติของเส้นที่เนียน บาง โดดเด่นในเรื่องของการย้อมสี เนื่องจากวัสดุเองมีความขาวสว่าง จึงนำมาใช้เป็นลูกเล่นของการสานเส้นสองขนาด สองสี ไปพร้อมกัน ซึ่งทำให้ได้โคมไฟที่มีสีและลวดลายข้างในและข้างนอกแตกต่างกัน
โดยนำเสนอเทคนิคการจักสานในชุมชนผสมผสานกับรูปแบบที่เป็นงานอุตสาหกรรม เพื่อขยายขอบเขตของงานหัตถกรรมชุมชน มาสู่ตลาดของตกแต่งที่เป็นสากล

Contact Detail

Email : thinkkstudio@yahoo.com
Telephone :
Website : www.thinkk-studio.com