« Back

 

ปวนและเสรี ปวนและเสรี ปวนและเสรี ปวนและเสรี

Product Name : ปวนและเสรี

Award Category : กลุ่มกราฟิกดีไซน์
Award Year : 2016
Company :
Designer : ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ

Design Concept

การเดินทางไปลำปางในหลาย ๆ ครั้ง ทำให้ได้ซึมซับความเป็นลำปางในด้านต่าง ๆ ความชื่นชอบในแบบตัวอักษร การเดินไปตามถนนหนทาง ทำให้ได้มีโอกาสถ่ายรูปป้ายร้านค้า วัด อาคารสถานที่ มากมาย แบบตัวอักษรที่เป็นต้นแบบของแบบตัวพิมพ์ปวนและเสรีก็เช่นกัน ที่ช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบครั้งนี้ สิ่งสำคัญในการออกแบบครั้งนี้ก็คือองค์ความรู้ที่ครูอย่าง ป.สุวรรณสิงห์ ใช้แบบตัวอักษรนี้บนป้ายหลายป้าย จนกระทั่งเสียชีวิต ลูกศิษย์อย่าง เสรี ก็ได้ใช้แบบตัวอักษรนี้สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ถ้าแบบตัวอักษรนี้เป็นแบบตัวอักษรธรรมดา ก็คงจะไม่มีการสืบทอดต่อมาจนปัจจุบัน ดังนั้นความพิเศษของปวนและเสรี คือ เป็นแบบตัวพิมพ์ที่แสดงเอกลักษณความเป็นลำปางและถ่ายทอดจากครูมาสู่ศิษย์

Contact Detail

Email :
Telephone :
Website :