« Back

 

ลิตเติ้ลบับพ์ ลิตเติ้ลบับพ์ ลิตเติ้ลบับพ์

Product Name : ลิตเติ้ลบับพ์

Award Category : กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้า
Award Year : 2016
Company : เจ แอล โมว่า จำกัด
Designer : ซื่อหยวน จาง

Design Concept

น้ำมันมะพร้าวนั้นจะเกิดการแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิลดต่ำลงกว่า 25 องศา จึงทำให้ไม่สามารถเทออกได้ในประเทศที่มีอากาศหนาวอย่างประเทศจีน เราจึงได้ออกแบบแพคเกจจิ้งใหม่ เพื่อจะทำให้น้ำมันมะพร้าวสามารถเทออกใช้ได้ทั้งหน้าร้อนและหน้าหนาว

เราจึงเลือกวัสดุ ซิลิโคน
หน้าหนาว ขวดนี้จะสามารถบีบน้ำมันที่แข็งตัวออกได้ในลักษณะครีม และฝาปิดแบบสองชั้นเพื่อสามารถหมุนออกและตักเนื้อครีมออกมาได้โดยตรง

ในหน้าร้อนช่องเทน้ำมันถูกบากไว้ในพอเหมาะกับการใช้ต่อการบีบ 1 ครั้ง ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดการใช้น้ำมันมะพร้าวได้อย่างเหมาะสม

อีกเหตุผลหนึ่งเนื่องจาก ซิลิโคนนั้นเป็นวัสดุที่ปลอดภัย ซึ่งถึงแม้ลูกค้าที่ไม่ชินกับการบีบและต้องการจุ่มลงน้ำเพื่อทำให้น้ำมันมะพร้าวที่แข็งคลายตัว ซิลิโคนก็เป็นวัสดุที่สามารถทนความร้อนได้มากกว่า 200 องศา เมื่อเทียบกับวัสดุประเภท PET ที่ใช้เป็นขวดบรรจุน้ำมันมะพร้าวที่ขายอยู่ในปัจจุบัน

Contact Detail

Email : jolin.ps@gmail.com
Telephone : 028980181
Website : www.boonboon.cc