« Back

 

SHIFT SHIFT SHIFT SHIFT SHIFT SHIFT SHIFT SHIFT SHIFT SHIFT

Product Name : SHIFT

Award Category : กลุ่มกราฟิกดีไซน์
Award Year : 2016
Company : พิงค์ บลู แบล็ค แอนด์ ออเร้จน์
Designer : ธีรภัทร์ ล้อสุวรรณวงค์

Design Concept

งานสัมมนา Creativities Unfold 2015 ที่จัดโดย TCDC มีเนื้อหาเกี่ยวกับรูปแบบการทำธุรกิจแบบใหม่ การคิดค้นวิธีการใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมาช่วย การร่วมกันสร้างงานในลักษณะ Co-creation การสร้าง platform ที่เป็นระบบที่เอื้อต่อการสร้างผลงานร่วมกันแบบไม่มีที่สิ้นสุด เราออกแบบระบบที่ช่วยให้คนในสาขาอาชีพต่างๆ ได้มีโอกาสเลือกแบบตัวอักษรที่ถ่ายทอดคุณลักษณะของเขาเหล่านั้น และนำส่วนประกอบของตัวอักษรในแบบต่างๆ มาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างระบบอัตลักษณ์ที่มีลักษณะเฉพาะ ในขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย ได้ผลลัพธ์ที่เกิดจากความร่วมมือกันได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

Contact Detail

Email : siam@pinkblueblack.com
Telephone : 023005124
Website : www.pinkblueblack.com