« Back

 

Erb Natural Bar Soap Erb Natural Bar Soap Erb Natural Bar Soap

Product Name : Erb Natural Bar Soap

Award Category : กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้า
Award Year : 2016
Company : บริษัท ปรมาลาภา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Designer : บริษัท ปรมาลาภา จำกัด

Design Concept

เอิบได้แรงบันดาลใจจากลวดลายอันอ่อนช้อยจากความเป็นไทยผสมผสานสไตล์ตะวันตก เกิดเป็นลายเส้นและสีสันที่งดงาม สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์เอิบได้อย่างชัดเจน

Contact Detail

Email : pr@erbasia.com
Telephone : 022555872
Website : www.erbasia.com