« Back

 

Erb Body Oil Erb Body Oil Erb Body Oil

Product Name : Erb Body Oil

Award Category : กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้า
Award Year : 2016
Company : บริษัท ปรมาลาภา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
Designer : บริษัท ปรมาลาภา จำกัด

Design Concept

Erb Body Oil ได้รับการรังสรรค์ขึ้นในขวดฉลุลายเส้นที่ได้แรงบันดาลใจจากศิลปะวัฒนธรรมสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งได้รับอิทธิพลจากตะวันตก พร้อมสายคาดลาดลายตราประจำตำแหน่งของข้าราชการยุคเก่าแก่ ผสมผสานความโมเดิร์นทันสมัยได้อย่างลงตัว

Contact Detail

Email : pr@erbasia.com
Telephone : 022555872
Website : www.erbasia.com