« Back

 

แอนเทอโลป แอนเทอโลป แอนเทอโลป

Product Name : แอนเทอโลป

Award Category : กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
Award Year : 2016
Company : บริษัท อิมเม็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Designer : นายสถารัตน์ จันทร์เรือง

Design Concept

เราเล็งเห็นว่าการใช้ชีวิตอย่างรีบเร่งในปัจจุปัน เมื่อถึงจุดหนึ่ง เมื่อต้องการ การผ่อนคลายสิ่งแรกที่คิดถึงคือที่พักอาศัย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการพักผ่อน การตกแต่งจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่เราเลือกเอาวัสดุธรรมชาติ อย่างหินมาผสานเข้ากับโมเสคแก้ว เพื่อสร้างบรรยากาศของการพักผ่อนอย่างแท้จริง

Contact Detail

Email :
Telephone : 02-9104827-9
Website : http://www.imexinter.com/