« Back

 

Dollsomething Dollsomething Dollsomething Dollsomething Dollsomething

Product Name : Dollsomething

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2016
Company : บริษัท สตูดิโอฟลามิงโก้ จำกัด
Designer : กณิกนันท์ ตาคำ

Design Concept

ตุ๊กตาเป็นของเล่นที่มีความผูกพันและเป็นเพื่อนกับเด็กไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคุย เพื่อนเล่นหรือเพื่อนลุยในโลกของจินตนาการของพวกเค้า เพราะการเล่นที่สามารถขยับแขน ขา ไปพร้อมๆ กับการพูดคุยได้ระหว่างเด็กและตุ๊กตาสร้างให้เกิดความสนุกสนานมากขึ้น ทำให้กลายมาเป็น Dollsomething (ตุ๊กตาสัตว์ที่ขยับแขนขาได้) ที่ช่วยแต่งเติมบทบาททางจินตนาการการคุย และการเล่นของเด็กๆ กับตุ๊กตาได้สนุกสนานมากยิ่งขึ้น

Contact Detail

Email : contact@studioflamingostore.com
Telephone : -
Website : www.studioflamingostore.com