« Back

 

ASANEXT ตัวตนคนไทย ASANEXT ตัวตนคนไทย ASANEXT ตัวตนคนไทย ASANEXT ตัวตนคนไทย ASANEXT ตัวตนคนไทย ASANEXT ตัวตนคนไทย ASANEXT ตัวตนคนไทย ASANEXT ตัวตนคนไทย ASANEXT ตัวตนคนไทย

Product Name : ASANEXT ตัวตนคนไทย

Award Category : กลุ่มกราฟิกดีไซน์
Award Year : 2016
Company : บริษัท ฟาร์มกรุ๊ป จำกัด
Designer : เปรมวดี แข็งแอ, มาลิณี โชติวรรณ, ณัฐิกา เลิศวิมลนันท์

Design Concept

งานสถาปนิก’58 หรืองานอาษา 2015 “ASA NEXT ตัวตน คนไทย”
ในปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงตัวตนและความเป็นเลิศทางด้านการออกแบบของสถาปนิกไทยในทุกสาขาวิชาชีพให้โลกได้รู้จัก และเป็นงานอาษาที่ต้องแสดง ตัวตน ของ ‘คน’ ไทย อย่างแท้จริง

การออกแบบระบบเรขศิลป์ และสื่อประชาสัมพันธ์ในงานสถาปนิก’58
ตีโจทย์อะไรคือการออกแบบแบบไทย?

ส่วนที่หนึ่ง Type face
เสนห์ของประเทศเราในมุมมองของการออกแบบ ก็คือความไม่ลงตัว ผิดที่ผิดทาง ตามมีตามเกิด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การเผชิญกับปัญหาในแบบไทยๆ
เราจึงตัดสินใจนำตัวอักษรไทยมาผสมกับอักษรลาติน ให้เกิดเป็น Custom Typography ที่แปลกตาดึงดูด และชวนสงสัย Audience จะเกิดคำถามจากสื่อที่เห็น และนำไปสู่การเข้าร่วมงานเพื่อคลายความสงสัยว่าดีไซน์ไทยมันเป็นอย่างไร

ส่วนที่สอง ภาพประกอบ
ได้แรงบันดาลใจมาจากลายไทยบนผนังวัด นำมาประยุกต์ ผสมผสาน และแสดงเรื่องราวของสังคมไทยในปัจจุบัน ปนจิกกัดและอารมณ์ขันแบบไทยๆ เพื่อแสดงตัวตน ของ ‘คน’ ไทย อย่างแท้จริง

Contact Detail

Email :
Telephone :
Website :