« Back

 

คลื่นกระทบฝั่ง 2 (บาย ไซ ออฟ ไซแอม) คลื่นกระทบฝั่ง 2 (บาย ไซ ออฟ ไซแอม)

Product Name : คลื่นกระทบฝั่ง 2 (บาย ไซ ออฟ ไซแอม)

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2016
Company : นางสารินี กลิ่นสุวรรณ
Designer : นางสารินี กลิ่นสุวรรณ

Design Concept

คลื่นกระทบฝั่ง 2 เป็นงานจักสานจากใบเตยทะเลที่ขึ้นรูปเป็นซองใส่ของที่มีการใช้เทคนิคการมัดย้อมไล่สี จากสีเข้มเป็นสีอ่อน แล้วผลิตด้วยเทคนิคการสานให้เหมือนลวดลายคลื่นทะเลที่กระทบกับชายฝั่ง ด้านในสามารถบรรจุใส่สิ่งของสารพัดอย่าง

Contact Detail

Email : signofsiam@gmail.com
Telephone :
Website : signofsiam.com