« Back

 

ดิ อะเรนจ์เม้นท์ คอลเลคชั่น ดิ อะเรนจ์เม้นท์ คอลเลคชั่น ดิ อะเรนจ์เม้นท์ คอลเลคชั่น ดิ อะเรนจ์เม้นท์ คอลเลคชั่น ดิ อะเรนจ์เม้นท์ คอลเลคชั่น

Product Name : ดิ อะเรนจ์เม้นท์ คอลเลคชั่น

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2016
Company :
Designer : อัญชนา ทองไพฑูรย์

Design Concept

ชุดภาชนะไม้ The Arrangement Tableware
เกิดจากการที่เราได้เข้าร่วมโครงการ Translocal ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จ.เชียงใหม่ ปี 2558 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ประกอบการภาคเหนือ SALT AND PEPPER DESIGN STUDIO เราได้เข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการงานไม้ และเล็งเห็นถึงศักยภาพในการคัดเลือกและจัดเรียงชนิด, ลวดลาย และสีของไม้อย่างพิถีพิถัน มาต่อยอดพัฒนา เกิดเป็นงานไม้ที่มีกราฟฟิก อันเกิดจากเนื้อแท้ของผลิตภัณฑ์เอง ทำให้เกิดความต่างและเพิ่มมูลค่าของชิ้นงาน เซ็ทจานชามไม้ มาพร้อมกับถุงผ้า ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากการผูกมัดผ้าของเอเซีย เพื่อการเก็บรักษาชิ้นงานอย่างพิถีพิถันหลังการใช้งาน

Contact Detail

Email :
Telephone :
Website :