« Back

 

คัดเดิ้ล คอลเลคชั่น คัดเดิ้ล คอลเลคชั่น คัดเดิ้ล คอลเลคชั่น

Product Name : คัดเดิ้ล คอลเลคชั่น

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2016
Company :
Designer : อัญชนา ทองไพฑูรย์

Design Concept

สุนัขและสัตว์เลี้ยง ใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตไปกับการนอน ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญกับการออกแบบที่นอนสุนัข โดยคำนึงถึงความต้องการของสุนัขในการใช้งาน ผสานกับความต้องการของเจ้าของสุนัขด้วย เนื่องจากสุนัขเอง ก็กลมกลืนเปรียบเป็นสมาชิกในครอบครัวด้วยเช่นกัน ฟังก์ชั่นการใช้งาน คุณภาพของวัสดุที่ใช้ ตลอดจนความสวยงามเรียบร้อย เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง เราจึงออกแบบให้ที่นอนสุนัขนี้สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลากหลาย มีคุณภาพทนทาน แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีสวยงาม เรียบง่าย ความกลมกลืนสอดคล้องไปกับสไตล์การตกแต่งที่อยู่อาศัยโมเดิร์นในปัจจุบัน

Contact Detail

Email :
Telephone :
Website :