« Back

 

ตราสัญลักษณ์ กราฟิกหลัก และแคตตาล็อกงานเชียงใหม่ดีไซน์วีค ตราสัญลักษณ์ กราฟิกหลัก และแคตตาล็อกงานเชียงใหม่ดีไซน์วีค ตราสัญลักษณ์ กราฟิกหลัก และแคตตาล็อกงานเชียงใหม่ดีไซน์วีค ตราสัญลักษณ์ กราฟิกหลัก และแคตตาล็อกงานเชียงใหม่ดีไซน์วีค ตราสัญลักษณ์ กราฟิกหลัก และแคตตาล็อกงานเชียงใหม่ดีไซน์วีค ตราสัญลักษณ์ กราฟิกหลัก และแคตตาล็อกงานเชียงใหม่ดีไซน์วีค ตราสัญลักษณ์ กราฟิกหลัก และแคตตาล็อกงานเชียงใหม่ดีไซน์วีค ตราสัญลักษณ์ กราฟิกหลัก และแคตตาล็อกงานเชียงใหม่ดีไซน์วีค ตราสัญลักษณ์ กราฟิกหลัก และแคตตาล็อกงานเชียงใหม่ดีไซน์วีค ตราสัญลักษณ์ กราฟิกหลัก และแคตตาล็อกงานเชียงใหม่ดีไซน์วีค

Product Name : ตราสัญลักษณ์ กราฟิกหลัก และแคตตาล็อกงานเชียงใหม่ดีไซน์วีค

Award Category : กลุ่มกราฟิกดีไซน์
Award Year : 2017
Company : ทีนพ ดีไซน์
Designer : กลุ่มนักออกแบบทีนพดีไซน์

Design Concept

โลโก้ อัตลักษณ์ของงานเชียงใหม่ดีไซน์วึค และกราฟิกหลักของธีม "Born Creative" ปี 2014 ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้น 9 วันที่เชียงใหม่ของไทย เราต้องการจะนำเสนอกลุ่มนักออกแบบและภาพรวมของงานออกแบบในเชียงใหม่ผ่านรูปภาพสัญลักษณ์ เราจึงได้สร้าง pictogram ขึ้นมาทั้งหมดเกือบ 300 รูปเพื่อใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์และระบบป้ายต่างๆทั่วเมืองเชียงใหม่

Contact Detail

Email : info@tnop.com
Telephone : (+66) 84 159 5224
Website : www.tnop.com