« Back

 

โปสเตอร์งานนิทรรศการ แอร์วิน วูร์ม โปสเตอร์งานนิทรรศการ แอร์วิน วูร์ม โปสเตอร์งานนิทรรศการ แอร์วิน วูร์ม โปสเตอร์งานนิทรรศการ แอร์วิน วูร์ม โปสเตอร์งานนิทรรศการ แอร์วิน วูร์ม โปสเตอร์งานนิทรรศการ แอร์วิน วูร์ม โปสเตอร์งานนิทรรศการ แอร์วิน วูร์ม โปสเตอร์งานนิทรรศการ แอร์วิน วูร์ม โปสเตอร์งานนิทรรศการ แอร์วิน วูร์ม

Product Name : โปสเตอร์งานนิทรรศการ แอร์วิน วูร์ม

Award Category : กลุ่มกราฟิกดีไซน์
Award Year : 2017
Company : ทีนพ ดีไซน์
Designer : กลุ่มนักออกแบบทีนพดีไซน์

Design Concept

งานออกแบบโปสเตอร์สำหรับ นิทรรศกาลผลงาน แอร์วิน วูร์ม

ชุดโปสเตอร์ งาน ปรัชญา ประ-ติ-บัติ ของศิลปิน แอร์วิน วูร์ม ที่จัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

โดยแนวความคิดของโปสเตอร์คือ ทุกอย่างเปรียบเสมือนประติมากรรม เราจึงออกแบบให้ตัวอักษรของชื่อศิลปินถูกแปรสภาพให้เป็นชุดประติมากรรมเช่นกัน เป็นการสร้างอารมณ์ขันและการเสียดสีตัวเองของตัวอักษร สำหรับโปสเตอร์งานนิทรรศการครั้งแรกในกรุงเทพฯของเขา

Contact Detail

Email : info@tnop.com
Telephone : (+66) 84 159 5224
Website : www.tnop.com