« Back

 

ผลิตภัณฑ์ซักผ้า พิพเพอร์ สแตนดาร์ด ผลิตภัณฑ์ซักผ้า พิพเพอร์ สแตนดาร์ด

Product Name : ผลิตภัณฑ์ซักผ้า พิพเพอร์ สแตนดาร์ด

Award Category : กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้า
Award Year : 2017
Company : บริษัท อิเควเตอร์ เพียวเนเจอร์ จำกัด
Designer : นายภทร เชิดชื่น

Design Concept

เนื่องจากทางเราทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในบ้านที่ทำมาจากธรรมชาติ ตอนแรกที่เราเริ่มคิดถึง Concept การออกแบบ แพคเกจจิ้งนั้น เราคิดว่า อยากให้รูปลักษณ์ภายนอกของผลิตภัณฑ์ สื่อได้ว่าเป็น

Natural (ธรรมชาติ) อย่างแรกเลยต้องการให้ผู้บริโภครับรู้ว่าเป็นสินค้าที่ทำมาจากสับปะรด และส่วนผสมจากธรรมชาติ

safe (ปลอดภัย) ต้องการให้ผู้บริโภครู้ว่า เป็นสินค้าที่ทำมาจากธรรมชาติที่ได้มาตรฐานใช้แล้วปลอดภัย

Functional (ง่ายต่อการใช้งาน) เราอยากให้ขวดของเราเป็นขวดที่สามารถใช้งานได้ง่าย ครบทุกองค์ประกอบ เราจึงมีที่จับขวดอยู่ด้านข้าง เพื่อให้ผู้บริโภคหยิบจับได้ง่าย และตรงบริเวณฝา เราออกแบบมาให้เป็นแบบเอียง เพื่อง่ายต่อการเทใช้งาน และเทถุงเติมเข้าไปในขวด อีกทั้งฝาของเรายังเป็นที่ตวงได้ดีอีกด้วย

Friendly (ดูเป็นมิตร) การเลือกใช้สีบนแพคเกจจิ้ง เราเลือกเป็นโทนสีพาสเทล เพื่อให้สื่อว่าเป็นสินค้าที่เป็นมิตรต่อทั้งผู้บริโภค และ สิ่งแวดล้อม

Eco (รักษ์สิ่งแวดล้อม) วัสดุที่เลือกใช้ต้องสามารถรีไชเคิลได้ เราจึงเลือกใช้พลาสติก HDPE และนอกจากนั้นแล้วตัวน้ำยาในขวด ก็ต้องสามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ

Contact Detail

Email : aree@equatornature.com
Telephone : 02 7198897
Website : www.pipperstandard.com