« Back

 

ไทโปทาวน์ คอลเลคชั่น ไทโปทาวน์ คอลเลคชั่น ไทโปทาวน์ คอลเลคชั่น ไทโปทาวน์ คอลเลคชั่น ไทโปทาวน์ คอลเลคชั่น ไทโปทาวน์ คอลเลคชั่น ไทโปทาวน์ คอลเลคชั่น ไทโปทาวน์ คอลเลคชั่น

Product Name : ไทโปทาวน์ คอลเลคชั่น

Award Category : กลุ่มกราฟิกดีไซน์
Award Year : 2017
Company : ศริญลิม ดีไซด์ สตูดิโอ
Designer : ศริญลิม ดีไซด์ สตูดิโอ (ศริญญา ลิมป์ทองทิพย์, ชนกนันท์ นิยมทรัพย์, ชนาพร พัฒนเลิศรัตนไชย)

Design Concept

เนื่องด้วยเกิดและเติบโตในย่านเมืองเก่าอย่างเจริญกรุง-บางรัก-เยาวราช จึงมีความทรงจำและความประทับใจในลวดลายบนสถาปัตยกรรมและตัวอักษรไทยบนป้ายชื่อร้านต่างๆที่มีความงามตามยุคสมัย ซึ่งบางร้านเปิดมากว่าร้อยปี มีความสัมพันธ์โดยตรงกับวิถีชีวิตในชุมชนและผู้ออกแบบเอง บ่งบอกถึงภูมิหลังทางวัฒนธรรม และสังคมได้อย่างชัดเจน

ดังนั้น ผู้ออกแบบจึงลงพื้นที่ทำการเก็บข้อมูล โดยนำตัวอักษรไทยบนป้ายชื่อร้านค้าและลวดลายเหล็กดัดมาผสมผสาน โดยเล่าเรื่องผ่านงานออกแบบกราฟฟิกและลวดลายในมุมมองที่แตกต่างและร่วมสมัย แต่ยังคงแฝงกลิ่นอายของวัฒนธรรมแบบไทยๆ

ทั้งนี้หลายๆพื้นที่ในย่านดังกล่าว ชุมชนที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมไทย-จีนและลูกผสมทั้งหลายกำลังจะหายไป อาคารเก่าเหล่านี้ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรจะเป็น ทั้งนี้เกิดจากความหวงแหนในวัฒนธรรม ซึ่งนักออกแบบเล็งเห็นว่า รายละเอียดจากองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆที่แฝงอยู่ในวิถีชีวิตเหล่านี้ ควรถูกเก็บรักษา และถูกส่งต่อไปให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้

Contact Detail

Email : srinlimstudio@gmail.com
Telephone : 0994294635
Website : www.srinlim.com