« Back

 

มานิ มานิ มานิ มานิ

Product Name : มานิ

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2017
Company : ืนีค
Designer : นาย รังสรรค์ นราธัศจรรย์

Design Concept

มีความต้องการใช้การออกแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิตเฟอร์นิเจอร์

Contact Detail

Email : netnapa@niiqshop.com
Telephone : 02-0022860-1
Website : www.niiqshop.com