« Back

 

ยูเก็น ยูเก็น ยูเก็น ยูเก็น ยูเก็น ยูเก็น ยูเก็น ยูเก็น ยูเก็น ยูเก็น

Product Name : ยูเก็น

Award Category : กลุ่มกราฟิกดีไซน์
Award Year : 2017
Company : ฟาร์มกรุ๊ป
Designer : จอห์น โบลว์ส, เพยิง แทง,กัญญาภัทร วัชระ,เปรมวดี แข็งเเอ,ชิดชนก บุญชำนาญ,ศิริฉัตร ศิริวัฒน์วิมล

Design Concept

ให้อัตลักษณ์ของยูเก็นไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวโลโก้ที่ทำให้คนจดจำแบรนด์ได้ เราต้องการใช้รูปทรงเรขาคณิตหรือสามเหลี่ยมเป็นเครื่องมือในการสื่อสารออกไปให้ผู้ชมจดจำ รูปทรงสามเหลี่ยมนี้ได้มาจากการพัฒนาแนวคิดจากการผสมกลิ่น และทฤษฎีการดมกลิ่น (notes) ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน Top Notes, Middle Notes และ Base Notes.

อัตลักษณ์ของ Yugen ถือเป็นตราสินค้าซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของแบรนด์ แต่ในขณะเดียวกันการเล่นสีจะช่วยสื่อสารถึงอารมณ์และความรู้สึกให้มากขึ้น ตอกย้ำสิ่งที่คาแรกเตอร์ของแบรนด์ต้องการนำเสนอก็คือ ความเรียบง่าย ความซื่อสัตย์ และการมองโลกในแง่ดี

เราใช้แนวคิดนี้มาสร้าง Graphic Device สามเหลี่ยม สะท้อนให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหว active ซึ่งเป็นหัวใจหลักของบุคลิคของแบรนด์นี้ เราจึงใช้มันเป็นเครื่องมือหลักในการออกแบบผนวกกับการเลือกสีที่มีที่มาจากความรู้สึกเวลาได้กลิ่นหรือส่วนผสมของกลิ่นนั้นๆ ต้องการให้ Graphic Device สามเหลี่ยมมีความยืดหยุ่นและมีวิวัฒนาการในตัวมันเอง สามารถปรับใช้ในสื่อต่างๆ ได้หลากหลายแบบ

Contact Detail

Email : hello@farmgroup.co.th
Telephone : 021197278
Website : www.farmgroup.co.th