« Back

 

จัส ทวิส จัส ทวิส จัส ทวิส จัส ทวิส จัส ทวิส

Product Name : จัส ทวิส

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2017
Company : บริษัท บริบูรณ์ คราฟท์ จำกัด
Designer : นายวัสพล สิงห์สังข์

Design Concept

Just Twist เป็นการออกแบบของใช้ของแต่งบ้านจากจักสานไม้ไผ่ ที่ไม่ติดกรอบของงานหัตถกรรมแบบเดิมๆ มีจุดเด่นดังนี้
1. วัสดุที่ใช้ คือ เปลือกไม้ไผ่นวลซึ่งมีลักษณะพิเศษคือ ปล้องยาว เนื้อเนียนละเอียด ทำให้เมื่อสานขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ แทบจะไม่พบช่วงข้อไม้ไผ่ ประกอบกับการใช้ส่วนเปลือกไม้ไผ่ ทำให้ได้ความเงานวลตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องใช้การเคลือบผิวด้วยสารเคมี
2. รูปทรงตะกร้า เป็นทรงสี่เหลี่ยมที่มีความน่าสนใจตรงการบิดปากและก้น ทำให้ได้รูปทรงใหม่ ที่เรียบง่าย มีเสน่ห์ แต่ยากต่อการลอกเลียนแบบ เนื่องจากต้องอาศัยช่างฝีมีที่มีประสบการณ์ และความเข้าใจในการขึ้นโครงสร้าง
3. สีที่ใช้ เป็นสีธรรมชาติของเปลือกไม้ไผ่ เพิ่มเสน่ห์และความโดดเด่นด้วยไม้ไผ่ย้อมสีดำ สานสลับบางส่วนเป็นจังหวะ

Contact Detail

Email : borriboon@hotmail.com
Telephone : 0 3846 1313
Website : www.facebook.com/bamboocenter1978