« Back

 

“Metamorphosis” กำเนิดแห่งสรรพชีวิต และการเปลี่ยนแปลงรูปทรง “Metamorphosis” กำเนิดแห่งสรรพชีวิต และการเปลี่ยนแปลงรูปทรง “Metamorphosis” กำเนิดแห่งสรรพชีวิต และการเปลี่ยนแปลงรูปทรง “Metamorphosis” กำเนิดแห่งสรรพชีวิต และการเปลี่ยนแปลงรูปทรง “Metamorphosis” กำเนิดแห่งสรรพชีวิต และการเปลี่ยนแปลงรูปทรง “Metamorphosis” กำเนิดแห่งสรรพชีวิต และการเปลี่ยนแปลงรูปทรง “Metamorphosis” กำเนิดแห่งสรรพชีวิต และการเปลี่ยนแปลงรูปทรง

Product Name : “Metamorphosis” กำเนิดแห่งสรรพชีวิต และการเปลี่ยนแปลงรูปทรง

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2017
Company : กลุ่มรังไหมประดิษฐ์
Designer : นายวัสพล สิงห์สังข์

Design Concept

“Metamorphosis” กำเนิดแห่งสรรพชีวิต และการเปลี่ยนแปลงรูปทรง
รูปทรงที่บิดเบี้ยวสะกดคนดู กำเนิดจากรังไหมนับร้อยรัง เย็บต่อกันตามแต่รูปทรงของรังไหมแต่ละรังจะพาไป เป็นแนวความคิดที่ให้ธรรมชาติเป็นผู้นำทางเรา กำเนิดเป็นความงามในรูปแบบใหม่
ประติมากรรมที่ได้นั้น ถูกนำมาใช้งานในรูปแบบโคมไฟสร้างบรรยากาศภายในบ้าน โคมไฟเพดาน คล้ายมีก้อนเมฆลอยล่องอยู่ภายในบ้าน เป็น Art Piece ชิ้นงามที่สร้างจุดเด่นให้กับสถานที่

Contact Detail

Email : kajornpai@hotmail.com
Telephone : (+66) 90 429 3609
Website : http://nongmaithai.thailandmall.net