« Back

 

299/1 299/1 299/1 299/1

Product Name : 299/1

Award Category : กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย
Award Year : 2017
Company : สะพรั่ง
Designer : สุพจน์ สุวรรณสิงห์

Design Concept

เริ่มจากการมองเห็นความงามในกิ่งไผ่จากต้นไผ่ซึ่งปลูกไว้ "หลังบ้าน" แต่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดจากการถูกตัดทิ้ง กองสุมรวมกันไว้ เพื่อรอเวลาให้กิ่งแห้ง และจะถูกเผาทิ้งในที่สุด ในขณะนั้น กำลังมีความคิดเรื่องต้องการสร้างงานที่ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ใกล้ตัวและหาได้ง่ายจึงเป็นแนวคิดในการนำมารังสรรค์งานเครื่องประดับ บวกกับการผสมผสานเทคนิคการสร้างงานเครื่องประดับตามความถนัดของผู้ออกแบบเอง คอลเลคชั่นนี้ เป็นการนำเสนอความงามตามธรรมชาติแบบซื่อๆ ของกิ่งไผ่ โดยมิได้ปรุงแต่งมากมาย ซึ่งจะสามรถมองเห็นความงามที่แตกต่างกันไปในแต่ละชิ้นส่วนของไผ่แต่ละชิ้น
เมื่อผลงานสำเร็จออกมา จึงได้ตั้งชื่อจากสิ่งที่อยู่ "หน้าบ้าน" ชื่อคอลเลคชั่นจึงชื่อว่า "299/1" ซึ่งก็คือเลขที่บ้านนั่นเอง

Contact Detail

Email : saprangshop@yahoo.com,saprangshop@gmail.com
Telephone : (+66) 81 986 4819
Website : www.facebook.com/SaprangCraftJewelry