« Back

 

มินดารา ออแกนิค มินดารา ออแกนิค มินดารา ออแกนิค มินดารา ออแกนิค มินดารา ออแกนิค มินดารา ออแกนิค มินดารา ออแกนิค มินดารา ออแกนิค มินดารา ออแกนิค มินดารา ออแกนิค

Product Name : มินดารา ออแกนิค

Award Category : กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้า
Award Year : 2017
Company : มินดารา ออแกนิค
Designer : นางสาวแพรพิช พิชยา

Design Concept

จากวัตถุดิบหลักที่เรานำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ได้แก่ข้าว(สีเหลืออ่อน,ใบบัวบก(สีเขียว),ดอกอัญชัญสีม่วง,โปรตีนใหม่(สีเหลือ),ใบสะระแหน่สีเขียว,หมากเม่า(สีส้ม) เป็นต้น จากพืชสมุนไพรที่หลากหลายที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์เราพบว่าจริงๆ แล้วธรรมชาติ ไม่ได้มีแค่สีเขียว แต่ธรรมชาติสร้างสรรค์สีสันที่งดงามและหลากหลาย ซึ่งมีสีสันที่คัลเลอร์ฟูลมาก และด้วยการใช้กลิ่นบำบัดมาผสมผสน เราจึงนึกถึงการผสมสีของการวาดภาพสีนำ ซึ่งเป็นการผสมผสามที่สวยงาม

ดังนั้นเราจึงให้ช่างวาดภาพ เลือกเฉดสีที่ใช้จากส่วนผสมจากวัตถุดิบของเรา และนำมาวาดภาพลงบนผืนผ้าใบโดยใช้เทคนิคสีน้ำที่กำลังผสมผสาน และจึงนำภาพเหล่านั้น มาปรับแต่ง, ลดทอน, ให้มีธีมแบรนด์ MINDHARA (มินดารา)

Contact Detail

Email : mparisdon@hotmail.com
Telephone : 0921694959
Website : www.mindhara.com