« Back

 

สัปดาห์งานออกแบบกรุงเทพ 2561 ( ตราสัญลักษณ์ โปสเตอร์ หนังสือ แผนที่  ) สัปดาห์งานออกแบบกรุงเทพ 2561 ( ตราสัญลักษณ์ โปสเตอร์ หนังสือ แผนที่  ) สัปดาห์งานออกแบบกรุงเทพ 2561 ( ตราสัญลักษณ์ โปสเตอร์ หนังสือ แผนที่  ) สัปดาห์งานออกแบบกรุงเทพ 2561 ( ตราสัญลักษณ์ โปสเตอร์ หนังสือ แผนที่  ) สัปดาห์งานออกแบบกรุงเทพ 2561 ( ตราสัญลักษณ์ โปสเตอร์ หนังสือ แผนที่  ) สัปดาห์งานออกแบบกรุงเทพ 2561 ( ตราสัญลักษณ์ โปสเตอร์ หนังสือ แผนที่  ) สัปดาห์งานออกแบบกรุงเทพ 2561 ( ตราสัญลักษณ์ โปสเตอร์ หนังสือ แผนที่  ) สัปดาห์งานออกแบบกรุงเทพ 2561 ( ตราสัญลักษณ์ โปสเตอร์ หนังสือ แผนที่  ) สัปดาห์งานออกแบบกรุงเทพ 2561 ( ตราสัญลักษณ์ โปสเตอร์ หนังสือ แผนที่  ) สัปดาห์งานออกแบบกรุงเทพ 2561 ( ตราสัญลักษณ์ โปสเตอร์ หนังสือ แผนที่  )

Product Name : สัปดาห์งานออกแบบกรุงเทพ 2561 ( ตราสัญลักษณ์ โปสเตอร์ หนังสือ แผนที่ )

Award Category : กลุ่มกราฟิกดีไซน์
Award Year : 2018
Company : ทีนพ ดีไซน์
Designer : กลุ่มนักออกแบบทีนพดีไซน์

Design Concept

“วัตถุสามัญธรรมดาในบริบทที่ผิดปกติ ให้ความหมายใหม่กับสิ่งที่เราคุ้นเคย” เป็นจุดเริ่มต้นของการแตกต่อยอดแนวความคิดของเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ 2018 โดยเรานำแนวความคิดนี้มาผสมผสานกับเรื่องราวที่หลากหลายของกรุงเทพฯ อทิเช่น แม่น้ำเจ้าพระยา, วิธีการประยุกต์สิ่งของใกล้ตัวมาใช้, อาหารข้างทาง, วัตถุท้องถิ่น, ความเชื่อตามวัฒนธรรมและพื้นที่สาธรณะที่ถูกใช้การเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล

Contact Detail

Email :
Telephone :
Website :