« Back

 

แอมเบียนเต้ แอมเบียนเต้ แอมเบียนเต้

Product Name : แอมเบียนเต้

Award Category : กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
Award Year : 2018
Company : บริษัมอิมเม็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนล
Designer : สุรัสวดี สินธุมาลย์

Design Concept

Ambiente ออกแบบโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติที่มีแต่ใช้แล้วก็หมดไป จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อทดแทนหินจากธรรมชาติมีกลิ่นอายของความเป็นหินธรรมชาติ เพื่อความสวยงงามตามแนวคิดหวนคืนสู่ธรรมชาติ สร้างบรรยากาศบ้านคนเมืองให้ดูเหมือนใกล้ชิดธรรมชาติผสมผสานกับรูปทรงกราฟฟิกสี่เหลี่ยมคางหมู เมื่อนำมาจัดวางทำให้เกิดรูปร่างใหม่เป็น6เหลี่ยม ที่ดูมีความทันสมัย การใช้ลวดลายโบราณนำมาประกอบและลดทอนให้เกิดเป็นมิติของความงามทางธรรมชาติ
กระจกแต่ละแผ่นจะมีความแตกต่างกัน ความเข้มอ่อนที่ต่างกันเสมือนธรรมชาติสร้างสรรค์ อีกทั้งการใช้ความแตกต่างของผิวสัมผัสของกระจกต่างชนิดมาทับซ้อนกันเพื่อสร้างมิติในการสัมผัส ผสมผสานกับรูปทรงเรขาคณิตสี่เหลี่ยมคางหมูเมื่อนำมาต่อประกอบกันจะได้เป็นรูปทรงหกเหลี่ยม เพิ่มลวดลายคลาสสิคนำมาจัดวางอย่างลงตัว

Contact Detail

Email : jib@imexinter.com
Telephone : 036277-800-2
Website : WWW.IMEXINTER.COM