« Back

 

นฤมิต นฤมิต นฤมิต นฤมิต นฤมิต นฤมิต นฤมิต

Product Name : นฤมิต

Award Category : กลุ่มกราฟิกดีไซน์
Award Year : 2018
Company :
Designer : ธีรวัฒน์ พจน์วิบูลศิริ

Design Concept

แบบอักษรจากใบปิดและไตเติ้ลภาพยนตร์ในยุคก่อน มีเสน่ห์ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว วิธีการที่จะทำให้แบบอักษรจากภาพยนตร์เหล่านี้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง คือการคืนชีพให้กับแบบอักษร ผ่านกระบวนการถอด DNA และการออกแบบ แบบตัวพิมพ์นฤมิตที่ออกแบบมาจากแบบแบบอักษรจากใบปิดและไตเติ้ลภาพยนตร์ในยุคก่อนนั้น มีลักษณะกึ่งลายมือ มีความอ่อนช้อย สวยงาม นักออกแบบสามารถนำไปใช้ทำงานออกแบบที่มีความร่วมสมัยในรูปแบบต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

Contact Detail

Email : aksornsanan@yahoo.com
Telephone :
Website :