« Back

 

ฟุรุคะริ ฟุรุคะริ ฟุรุคะริ ฟุรุคะริ

Product Name : ฟุรุคะริ

Award Category : กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้า
Award Year : 2018
Company : ยินดี ดีไซน์ จำกัด
Designer : มนพัทธ์ สายแก้ว

Design Concept

ช็อกโกแล็ตบาร์ผลไม้ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนในเมืองไทย เราจึงตั้งใจให้บรรจุภัณฑ์ดึงดูดสายตาคนรักของหวานด้วยสีหวานๆ และภาพวาดบ้านทรงผลไม้ กับหิมะไวท์ช็อกโกแลต เนื่องจาก ฟุรุคะริ มีกลิ่นนมฮอกไกโดเป็นจุดเด่นด้วย ภาพรวมดีไซน์จึงมีความอ่อนน้อม น่ารักแบบญี่ปุ่น


Contact Detail

Email : nuk@yindeedesign.com
Telephone : 027426407
Website : www.yindeedesign.com