« Back

 

ศรีจันทร์ เอ็ก อาซาว่า คัลเลอร์ครีเอชั่น : เบตต้า ศรีจันทร์ เอ็ก อาซาว่า คัลเลอร์ครีเอชั่น : เบตต้า ศรีจันทร์ เอ็ก อาซาว่า คัลเลอร์ครีเอชั่น : เบตต้า ศรีจันทร์ เอ็ก อาซาว่า คัลเลอร์ครีเอชั่น : เบตต้า ศรีจันทร์ เอ็ก อาซาว่า คัลเลอร์ครีเอชั่น : เบตต้า ศรีจันทร์ เอ็ก อาซาว่า คัลเลอร์ครีเอชั่น : เบตต้า ศรีจันทร์ เอ็ก อาซาว่า คัลเลอร์ครีเอชั่น : เบตต้า ศรีจันทร์ เอ็ก อาซาว่า คัลเลอร์ครีเอชั่น : เบตต้า ศรีจันทร์ เอ็ก อาซาว่า คัลเลอร์ครีเอชั่น : เบตต้า ศรีจันทร์ เอ็ก อาซาว่า คัลเลอร์ครีเอชั่น : เบตต้า

Product Name : ศรีจันทร์ เอ็ก อาซาว่า คัลเลอร์ครีเอชั่น : เบตต้า

Award Category : กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้า
Award Year : 2018
Company : ศรีจันทร์ สหโอสถ จำกัด
Designer : บริษัท บี ยู จี สตูดิโอ จำกัด

Design Concept

ศรีจันทร์มีปลากัดเป็นแรงบันดาลใจในการออกผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอาง อาทิ ลิปซาติน ที่ปัดแก้มและอายแชโดว ที่เราเลือกปลากัดเพราะ
1. ปลากัด (Siamese fighting fish) มีความพริ้วไหวและความสวยงามอย่างไทย อีกทั้งปลากัดแต่ละตัวยังมีสีสันที่เฉพาะตัวและโดดเด่นซึ่งเรานำแบบสีต่างๆเป็นมาใช้ในการออกเบบสีของผลิตภัณฑ์
2. การเลือกปลากัดเป็นการดึงสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยที่ถูกมองข้ามขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัย อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยได้ เวลาพูดถึงประเทศไทยคนมักจะนึกถึงแค่ ช้าง มวยไทย หรือธงชาติ ทั้งๆ ที่เรายังมีอีกหลายสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งชาติอื่นไม่มี และเราสามารถทำให้ปลากัดเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของประเทศไทยได้
3. โดยใน package เราได้ออกแบบนำหางปลากัดมาวางและมีลักษณะคล้ายคลึงกับดอกไม้ซึ่งเป็น Brand Iconic ของเรา

Contact Detail

Email : Thapanee@srichand.co.th
Telephone : 027183183
Website : https://www.srichand.com/th