« Back

 

วอร์เตอร์วีด วอร์เตอร์วีด

Product Name : วอร์เตอร์วีด

Award Category : กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์
Award Year : 2018
Company : สัมผัสแกลเลอรี
Designer : นาย รัฐ เปลี่ยนสุข

Design Concept

ได้รับแนวคิดจากการเข้าไปทำงานกับชุมชน การสานผักตบชวา โดยพัฒนาจากสิ่งของชิ้นเล็กของใช้ทั่วไป สู่งาน Furniture เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า

Contact Detail

Email : sumphatgallery@gmail.com
Telephone : 0811712553
Website : www.facebook.com/sumphatgallery