« Back

 

กาแฟดอยช้าง กาแฟดอยช้าง กาแฟดอยช้าง กาแฟดอยช้าง กาแฟดอยช้าง

Product Name : กาแฟดอยช้าง

Award Category : กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้า
Award Year : 2018
Company : พร้อม ดีไซน์
Designer : นภาลัย ช่างไม้

Design Concept

เรื่องราวของดอยช้าง :
แหล่งเพาะปลูกกาแฟบนยอดเขาดอยช้าง ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก Geographical Indication เป็นพื้นที่พิเศษในการปลูกกาแฟที่มีคุณภาพ โดยวิธีการดำเนินธุรกิจของแบรนด์ Doi Chaang Coffee Original คือ สนับสนุนพี่น้องเกษตรกรชาวดอยให้มีวิถีชีวิตที่ดี มีหน้าที่การงานที่มั่นคง

บนพื้นที่ดอยช้างนั้นประกอบไปด้วย พี่น้องชาวเผ่าที่เก็บกาแฟหลากกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น เผ่าอาข่า, เผ่าลีซู และ เผ่าจีนฮ๊อ ซึ่งพวกเราช่วยสร้างกันขึ้นมา แต่เมื่อกาแฟดอยช้างเป็นที่นิยมไปทั่วโลก จึงมีนักลงทุนอยากที่จะมาทำธุรกิจกาแฟบนดอยช้าง จึงชักชวนพี่น้องเกษตรกรเผ่าต่างๆ บ้างก็ถูกเงินซื้อไป บ้างก็อยู่เพราะอุดมการณ์ที่แนวแน่

Contact Detail

Email : somchana@prompt-design.com
Telephone : 0876732847
Website : www.prompt-design.com