« Back

 

YEAR RING YEAR RING YEAR RING YEAR RING YEAR RING YEAR RING

Product Name : YEAR RING

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2018
Company : บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด
Designer : Toshihiro Terai

Design Concept

เป็นการท้าทายในการออกแบบโดยที่ต้องการออกแบบผลิตภัณท์จากไม้ ให้มีความแตกต่างจากผลิตภัณท์ที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน

Contact Detail

Email : info@deesawat.com
Telephone : 025211341
Website : www.deesawat.com