« Back

 

น้ำอ้อยไร่ไม่จน น้ำอ้อยไร่ไม่จน น้ำอ้อยไร่ไม่จน น้ำอ้อยไร่ไม่จน น้ำอ้อยไร่ไม่จน น้ำอ้อยไร่ไม่จน

Product Name : น้ำอ้อยไร่ไม่จน

Award Category : กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้า
Award Year : 2018
Company : พร้อม ดีไซน์
Designer : Prompt Design X Cordesign

Design Concept

พวกเรา Prompt Design ร่วมทำงานกับบริษัท CORdesign สร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่ในหมวดหมู่อุตสาหกรรมอ้อย บรรจุภัณฑ์นี้มอบให้ผู้รักน้ำอ้อยได้ประสบการณ์ใหม่เมื่อได้ทานน้ำอ้อยนี้ บรรจุภัณฑ์นี้ถูกออกแบบเป็นทรงปล้องอ้อย ที่สามารถต่อซ้อนกันได้ เป็น gimmick ที่ช่วยส่งเสริมการขายได้เป็นอย่างดี และสามารถไปตกแต่งบูธได้อีกด้วย

Contact Detail

Email : somchana@prompt-design.com
Telephone : 0876732847
Website : www.prompt-design.com