NEWS &

EVENT

สินค้าไทยไอเดียสุดล้ำ คว้ารางวัล DEmark 61 รายการ

28.9.2018

  กระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้า Creative Economy ส่งเสริมและพัฒนานักออกแบบต่อเนื่องใช้เวที DEmark 2018 (ดีมาร์ค 2018) กระตุ้นและสร้างแรงผลักดันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถนักสร้างสรรค์ไทยเทียบเท่าระดับสากล  ปีนี้นักออกแบบสินค้าไทยคว้ารางวัลไปถึง 61รายการจากผู้สมัคร 608 รายการพร้อมโกอินเตอร์สู่งาน G-Mark ประเทศญี่ปุ่น

 27 กันยายน 2561 กรุงเทพฯ:นางวรรณภรณ์เกตุทัตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีปี 2561 Design ExcellenceAward หรือ DEmark 2018 ถือเป็นรางวัลการันตีความคิดสร้างสรรค์คุณภาพและประโยชน์ใช้สอยสำหรับสินค้าดีไซน์โดยนักออกแบบชาวไทยและถือเป็นหนึ่งโครงการของกระทรวงพาณิชย์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ “Creative Economy” ซึ่งที่ผ่านมาทางกรมฯมีโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการให้เพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งสร้างเวทีเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพต่อผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศโครงการ DEmark 2018 ในปีนี้มีนักออกแบบและผู้ประกอบการไทยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 608 รายการโดยมีสินค้าที่ได้รับรางวัล DEmark 2018 จำนวนทั้งสิ้น 61 รายการใน 6 สาขาได้แก่เฟอร์นิเจอร์ไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกายอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์ซึ่งผลงานชนะเลิศ DEmark ทุกรายการนำไปจัดแสดงพร้อมเปิดตัวสินค้าภายในงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ (STYLE) ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2561ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคอีกด้วยนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ประเทศไทยมีบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีขีดความสามารถในการพัฒนาสินค้าไทยให้ก้าวสู่การเป็นสินค้าระดับสากลเพราะเป็นที่รู้กันดีว่าบนเวทีการค้าโลกในขณะนี้สินค้าที่มีจุดต่างที่โดดเด่นด้วยดีไซน์และฟังก์ชั่นการใช้งานย่อมได้เปรียบสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคได้มากกว่าสินค้าที่มีลักษณะธรรมดา

  ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมาของโครงการฯแสดงให้เห็นถึงพัฒนาทางฝีมือและความคิดของกออกแบบไทยอย่างเป็นลำดับที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สินค้าเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศตลอดจนการยกระดับสินค้าประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากลพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้จึงเป็นแรงสนับสนุนที่ดีเพื่อให้นักออกแบบไทยได้ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนที่ดีอย่างองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นหรือJETRO และJapan Institute of Design Promotion (JDP) ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากรางวัล Good Design Award (G-mark) ซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาร่วมพิจารณาตัดสินรางวัลและสนับสนุนสินค้าที่ได้รางวัล DEmark เข้าร่วมการตัดสินรางวัล Good Design

  Exhibition (G-mark) โดยในปีนี้สินค้าที่ได้รับรางวัลจำนวน 18 ผลงานเตรียมนำไปจัดแสดงในงาน G-mark กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2561 ขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะยังคงเดินหน้าผลักดันและส่งเสริมนักออกแบบไทยโดยได้ร่วมมือจากภาคเอกชนอย่างบริษัทสยามพิวรรธน์จำกัดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์สินค้าไทยที่ได้รับรางวัลดีมาร์คและรางวัลการันตีด้านการออกแบบอื่นๆอวดสู่สายตาโลกด้วยการนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายภายในห้างสรรพสินค้าSiam Discovery และ IconSiam ในอนาคตต่อไปนางวรรณภรณ์กล่าว

  ด้านม.. คฑาทองทองใหญ่ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่า DEmark (ดีมาร์ค) คือเครื่องหมายรับรองผลงานที่ได้รับการยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านการออกแบบทั้งด้านรูปลักษณ์ (Design) และคุณสมบัติการใช้งาน (Functional) และยังเป็นการยกระดับสินค้าที่มีการออกแบบดีโดยฝีมือคนไทยให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศโครงการประกวดที่จัดขึ้นนั้นเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลงานของบุคลากรในวงการออกแบบไทยและยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักออกแบบได้มีพื้นที่แสดงไอเดียการออกแบบผลิตภัณฑ์อีกด้วย

 สำหรับแนวคิดการจัดงานดีมาร์คในปีนี้คือ Look Back Think Beyond มองย้อนสู่งานดีไซน์    สุดล้ำโดยให้นักออกแบบมองย้อนกลับไปยังรากฐานแนวความคิดดั้งเดิมขั้นตอนการสร้างงานออกแบบของไทยในแต่ละแขนงโดยนำมาผสมผสานกับแนวคิดการออกแบบในปัจจุบันเพื่อให้เกิดเป็นไอเดียใหม่ที่จะสามารถนำมาต่อยอดสร้างผลงานให้เป็นอัตลักษณ์ไทยสู่สากลซึ่งสอดรับกับแนวคิด Creative Thailand:สร้างสรรค์สร้างชาติของทางกระทระทรวงพาณิชย์ในการพัฒนาตลาดส่งออกสินค้านวัตกรรมและการออกแบบพร้อมสร้างสรรค์สินค้าและบริการไทยให้มีมูลค่าเพิ่มเพื่อให้เป็นศูนย์กลางของอาเซียนและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกอันเป็นการยกระดับความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อไป

  สำหรับผู้ได้รับรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีปี 2561 (DEmark Award 2018) ในปีนี้มีทั้งสิ้น 61 รายการดังนี้โดยประเภทกราฟิกดีไซน์มีผู้ได้รับรางวัลมากที่สุดถึง18 รายการแสดงให้เห็นถึงพลังทางความคิดและฝีมือการออกแบบของคนไทยที่ทัดเทียมต่างประเทศอาทิการออกแบบภาพรวมนิทรรศการการออกแบบไกด์บุ๊คการออกแบบโลโก้และคอร์ปอเรทไอเดนดิตี้ (Corporate Identity) เป็นต้นประเภทสินค้าไลฟ์สไตล์และบรรจุภัณฑ์สินค้ามีผู้ได้รับรางวัลประเภทละ10 รายการประเภทความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกายมีผู้ได้รับตราสัญลักษณ์  9 รายการประเภทสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 8 รายการและประเภทสินค้าอุตสาหกรรม 6 รายการตามลำดับซึ่งในแต่ละประเภทจะแสดงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไปแต่ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดสิ่งที่เหมือนกันคือผลิตผลทางความคิดของนักออกแบบไทยที่มีการพัฒนาขีดความสามารถหลายผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติหลายผลิตภัณฑ์ก็ถูกส่งไปตีตลาดต่างประเทศมาแล้วนับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและประเทศไทยที่อุตสาหกรรมการออกแบบเราไม่น้อยหน้าใครในโลก.. คฑาทองกล่าว

 นับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมาถึงปัจจุบันกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้คัดเลือกสินค้าที่มีการออกแบบดีเข้ารับตราสัญลักษณ์ DEmarkแล้วกว่า 749 รายการและสินค้าที่ได้รับรางวัล G-mark  428 รายการอีกทั้งในปีนี้ยังให้ความสำคัญต่องานหัตถอุตสาหกรรมมากขึ้นเพื่อเชื่อมโยงระหว่างการออกแบบและงานฝีมือท้องถิ่นโดยจะช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้กับสินค้าและยกระดับสินค้าไทยให้มีความโดดเด่นในระดับสากลรวมถึงยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดจ้างงานและเป็นที่รู้จักมากขึ้น   ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.demarkaward.net