NEWS &

EVENT

DITP x SIAMSTYLE BY HARPER'S BAZAAR THAILAND

20.9.2018

   DEmark หรือ Design Excellence Award เป็นไอเดียแรกเริ่มมาตั้งแต่ปี 2551 โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อมอบรางวัลให้แก่แบรนด์สินค้าไทยที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดในการสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ซึ่งปัจจุบันรางวัลนี้เป็นเหมือนประตูในการนำพาสินค้าไทยไปสู่ตลาดสากล โดยโครงการนี้ได้รับการต่อยอดมาจากรางวัล Prime Minister’s Export Award              (PM Award) ประเภท Best Design โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพการผลิต การใช้งาน และแนวความคิดของการออกแบบผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ โครงการ DEmark ยังได้รับการยอมรับในต่างประเทศผ่านการสนับสนุนจากทั้งองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และสถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่น (JDP) ซึ่งส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจากประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลในแต่ละปี และยังสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล DEmark เข้าร่วมการประกวดรางวัล Good Design (G - mark) รางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย

    แรงผลักดันสำคัญอีกโครงการหนึ่ง คือ Talent Thai & Designers’ Room ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2547 ในการขับเคี่ยวให้นักออกแบบไทยด้านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์เข้าสู่ความเป็นสากล โดยโครงการนี้ได้บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์และผลักดันให้นักออกแบบมีศักยภาพในการพัฒนารูปแบบสินค้า การตลาด รวมถึงเรียนรู้ด้านการส่งออก ซึ่งในปัจจุบันได้ขับเคลื่อนร่วมกับ DEmark ในการส่งเสริมนักออกแบบไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศและแวดวงการออกแบบนานาชาติ ทั้งนี้สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้ถ่ายทอดแนวคิด SIAM STYLE ออกมาเป็นแฟชั่นที่รังสรรค์ผลงานของนักออกแบบที่ได้รับรางวัล DEmark 2018 ในธีม Living in Style with Thai Creativity

    เมื่องานดีไซน์ คือ สุนทรียะของการใช้ชีวิต SIAM STYLE จึงเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ซึ่งมองหาความงามและความชาญฉลาดในการออกแบบมาเติมเต็มวิถีชีวิตเรื่องราวของผู้คนที่สร้างสีสันให้แต่ละวันของพวกเขาด้วยการเลือกใช้ข้าวของดีไซน์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ในแบบ SIAM STYLE โดยถูกถ่ายทอดผ่าน 6 แนวคิด ที่สอดคล้องกับกระแสแห่งยุคสมัยได้อย่างลงตัว ร่วมด้วยผลงานจำนวน 42 ชิ้น จาก 36 ดีไซเนอร์ ที่นำพามันสมองไทยไปโลดแล่นในเวทีสากลมาแล้ว ซึ่งแต่ละเรื่องราวที่ถูกนำเสนอในวารสารฉบับนี้ จึงเป็นการตอกย้ำความก้าวหน้าของวงการออกแบบไทยที่นอกจากจะสามารถเข้าไปครองใจกลุ่มลูกค้านานาชาติได้แล้ว เขาเหล่านี้ยังโดดเด่นด้วยฝีมือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวัน

    SIAM STYLE เล่าเรื่องผ่าน 6 กลุ่มงานดีไซน์เนอร์ ซึ่งครอบคลุมหลากหลายที่มาและแนวคิดอันสะท้อนถึงความสามารถของนักออกแบบไทย ตั้งแต่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สร้างความโดดเด่นให้แก่วัสดุธรรมชาติอย่าง SIAM SENSE : A SENSE OF NATURE และ FROM TRUNKS TO TREASURE กลุ่มผลิตภัณฑ์ใช้ดีไซน์เพื่อต่อยอดและส่งเสริมภูมิปัญญาไทยไปสู่ความโมเดิร์นอย่าง TRADITIONAL TWIST และ INDUSTRIAL CRAFTS กลุ่มผลิตภัณฑ์ COLOR POP ที่สนุกกับสีสันอันเป็นตัวแทนของความเป็นไทย ไปจนถึงกลุ่ม SENSE & RESPONSIBILITY ที่ดึงเอาแนวคิดรักษ์โลกและความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นหัวใจหลักในการออกแบบ โดยยังคำนึงประโยชน์การใช้สอยและความสวยงาม ข้อมูลเพิ่มเติม www.demarkaward.net