« Back

 

สาน สาน สาน สาน สาน สาน สาน สาน

Product Name : สาน

Award Category : กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย
Award Year : 2019
Company : PORANA
Designer : ลดาวัลย์ ปัญญาพัชรกุล

Design Concept

Collection WEAVE หรือ สาน ไดัรับแรงบัลดาลใจมาจากเครื่องจักสานของไทย โดน นำลาย pattern ที่เป็นเส้นแทยงต่อกัน และการสลับลายของสีในการสานมาออกแบบ ซึ่งแหวนแต่ละแบบในคอเลคชั่นนี้ สามารถนำมาใส่ซ้อนประกบกันได้ และยังมีลูกเล่นในการสลับสีเพชรดำและเพชรขาว และสีของตัวเรือนทั้ง ทอง ทองขาว โรสโกลด์ เพื่อให้เกิด pattern ใหม่ๆในการสวมใส่ เหมือนรูปแบบ ลายในการจักสาน แหวนใน collection WEAVE ออกแบบโดยลดทอนรายละเอียดให้เรียบ ง่าย modern มีความเป็นสากล แต่ยังคงกลิ่นอายความเป็นไทย สามารถใส่ ในชีวิตประจำาวันได้ทุกวัน และเมื่อใส่ซ้อนกันหลายๆวงก็เพิ่มมิติความสวยงาม สามารถใส่ไปงานหรือโอกาสต่างๆได้หลากหลายอีกด้วย

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 062-4464492
Website : www.porana.com