« Back

 

ยาดม อาร์ม่า ยาดม อาร์ม่า ยาดม อาร์ม่า ยาดม อาร์ม่า ยาดม อาร์ม่า ยาดม อาร์ม่า ยาดม อาร์ม่า ยาดม อาร์ม่า ยาดม อาร์ม่า ยาดม อาร์ม่า

Product Name : ยาดม อาร์ม่า

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2020
Company : ดีโอทีเอส
Designer : กฤษณ์ พุฒพิมพ์

Design Concept

“ดมยาดม มันต้องเท่ ไม่ใช่ดมแล้วภาพลักษณ์เสีย” วิธีคิดง่ายๆที่เป็นจุดเริ่มต้นในงานออกแบบครั้งนี้ ทีมนักออกแบบของเราจึงอยากนำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ของยาดมให้ร่วมสมัยและเท่ทุกครั้งเมื่อใช้งาน
Design Inspiration ที่เราออกแบบให้ดูดีเมื่อใช้งานไม่รู้สึกอายเมื่อหยิบยาดมมาดมและ look cool! เหมือนบุรุษหยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบแล้วรู้สึกตัวเองเท่! นักออกแบบของ ARMA คิดวิธีดมให้เท่ยิ่งกว่าด้วยแรงบันดาลใจจากวิธีการดม เหมือนการดม test ซิการ์

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 022791790
Website : www.armaherbal.com