« Back

 

ควาโดร ควาโดร ควาโดร ควาโดร

Product Name : ควาโดร

Award Category : กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์
Award Year : 2015
Company : บริษัท ตรีพาสัย สถาปนิก จำกัด
Designer : พิชญ์ ตรีพาสัย

Design Concept

Quadro คือราวแขวนผ้ารูปแบบใหม่ ถูกสร้างสรรค์ภายใต้คอนเซ็ป “Living Boutique” ซึ่งสามารถใช้ตกแต่งร้านค้าแฟชั่นได้อย่างมีศิลปะและยังสามารถนำบรรยากาศแฟชั่นกลับมาสู่ที่บ้านได้อย่างลงตัว

โดยทั่วไป ราวแขวนผ้าแบบลอยตัวจะใช้เฉพาะในร้านค้าเพื่อแสดงเสื้อผ้าในพื้นที่เปิด แต่ Quadro ถูกออกแบบไม่เพียงเพื่อตอบโจทย์ของร้านค้าเท่านั้นแต่ยังถูกสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่สำหรับครัวเรือนที่ผู้ใช้สามารถแสดงออกถึงแฟชั่นส่วนตัวในรูปแบบที่ชื่นชอบโดยการแค่แขวนชุดที่ชื่นชอบลงไป

ราวแขวนเสื้อถูกสร้างสรรค์โดยมีโครงสร้างเป็นไม้สักเป็นเสมือนกรอบซึ่งช่วยเน้นให้ชุดเสื้อผ้าที่นำมาแขวนมีความโดดเด่น ประกอบเข้ากับส่วนที่เป็นรางแขวนเสตนเลสซึ่งซ่อนอยู่หลังโครงไม้สักนี้

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 02 5126175
Website : www.tripasai.com