« Back

 

Lucky Mouse Lucky Mouse Lucky Mouse Lucky Mouse

Product Name : Lucky Mouse

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2019
Company : วันเนอร์ อินดัสเตรียล ดีไซน์ จำกัด
Designer : ทีมออกแบบ Qualy

Design Concept

ทางทีมได้รับโจทย์มาจากลูกค้าโดยตรงในการออกแบบถังบรรจุข้าวสารแบบใหม่ จึงทำให้พบว่าในตลาดยังไม่มีถังบรรจุข้าวสารที่เน้น Emotional มีแต่แบบที่ตอบสนอง Functional เท่านั้น จึงเป็นที่มาในการนำวัฒนกรรมด้านสุภาษิตไทยเข้ามาร้อยเป็นเรื่องราวของถังข้าวสาร เพื่อสื่อความหมายที่ดีในขณะเดียวกันก็ล้อกับความรู้สึกของผู้ใช้เพื่อเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆให้กับของใช้ในชีวิตประจำวัน

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 02 689 8282
Website : www.qualydesign.com