« Back

 

silver spoon silver spoon silver spoon silver spoon

Product Name : silver spoon

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2019
Company : ศุนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
Designer : สายสุดา เกษมธนะศักดิ์

Design Concept

จากการที่ประเทศไทยกำลังจะเป็น "สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์" ในปี 2564 ซึ่งสหประชาชาติได้กล่าวว่าระยะเวลาในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย เป็นระยะเวลาที่สั้นมาก ส่งผลกระทบต่อการเตรียมความพร้อมในการรองรับการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี การพัฒนาอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารสำหรับผู้สูงอายุ เป็นการออกแบบให้สอดคล้องกับสรีระวิทยาของผู้สูงอายุไทย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการรับประทานอาหารด้วยตนเองในชีวิตประจำวันแม้กล้ามเเนื้อมือและแขนอ่อนแรง

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 0838145842
Website : -