« Back

 

ฮัสค์ ฮัสค์ ฮัสค์ ฮัสค์ ฮัสค์

Product Name : ฮัสค์

Award Category : กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์
Award Year : 2019
Company : มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
Designer : นางสาว ทิพวรรณ ดวงดอกมูล

Design Concept

ฮัสค์ ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากแมคคาดาเมีย พืชเศรษฐกิจที่ช่วยฟื้นฟูผู้คนและชุมชนดอยตุงให้ยั่งยืน ออกแบบและผลิตเองโดยช่างฝีมือชาวดอยตุงที่ได้รับการฝึกฝนทักษะการปั้นเซรามิคจากโครงการความร่วมมือทางด้านเซรามิคระหว่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและเมืองคะซะมะประเทศญี่ปุ่น เปลือกแมคคาดาเมียที่เหลือถูกนำมาใช้อย่างหมดจดในการเป็นเชื้อเพลิงในการเผาแบบคาร์บอน ที่สร้างสีและลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละใบ

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 022527114 ext 201
Website : www.doitung.org / www.maefahluang.org