« Back

 

แผ่นยางรองส้นเท้า PY แผ่นยางรองส้นเท้า PY แผ่นยางรองส้นเท้า PY

Product Name : แผ่นยางรองส้นเท้า PY

Award Category : กลุ่มบรรจุภัณฑ์สินค้า
Award Year : 2019
Company : บริษัท มัลติ สตูดิโอ จำกัด
Designer : ขวัญจิตร์ ชยาภัม

Design Concept

การสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่ผลิตภัณฑ์ยางพาราของไทย และงานวิจัยของไทย ใช้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ช่วยนำเสนอให้ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่ทันสมัย เข้ากับไลฟสไตล์คนรุ่นใหม่ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 0837188853
Website :