« Back

 

คอลเลคชั่น คอลเลคชั่น คอลเลคชั่น คอลเลคชั่น

Product Name : คอลเลคชั่น "สานพัด"

Award Category : กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย
Award Year : 2019
Company : บริษัทบางกอกแอพพาเรลจำกัด
Designer : นายทรงวุฒิ ทองทั่ว

Design Concept

แบรนด์ Renim Project คอลเลคชั่น "สานพัด" (SAN PAD) โดยกระเป๋าคอลเลคชั่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการสานพัดไม้ไผ่ ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านอันทรงคุณค่าที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยพัดสานเป็นของที่ใช้โบกเตาไฟของคนไทยสมัยก่อนหรือใช้สำหรับโบกพัดร่างกายให้คลายจากความร้อนได้ โดยวัสดุที่ใช้คือไม้ไผ่
โดยแบรนด์ Renim Project จึงได้นำเทคนิคการสานพัด มาสานลวดลายให้เป็นกระเป๋าแบบต่างๆ โดยได้นำผ้ายีนส์ที่มาจากกางเกงยีนส์มือสองที่ไม่ได้ใช้แล้วจำนวน 4-5 ตัวมาตัดเป็นสายให้เหมือนกับไม้ไผ่แล้วนำไปเย็บโดยใช้เทคนิคการเย็บหูกางเกงยีนส์เพื่อให้เกิดเป็นเส้นผ้าที่แข็งแรง แล้วนำเสื้อยืดมือสองสีต่างๆกันจำนวน 3 ตัวมาตัดเป็นเส้นและนำไปเย็บเทคนิคการเย็บหูกางเกงเพื่อให้เกิดเป็นเส้นที่มีสีเหมือนไม้ไผ่ที่ย้อมสีมาก่อนที่จะสานเป็นไม้ไผ่ ส่วนด้านในของกระเป๋าก็นำกางเกงยีนส์มาทำเป็นผ้าซับในของกระเป๋า สุดท้ายก็ตกแต่งส่วนต่างๆจากเศษหนังแท้ที่เหลือจากโรงงานอุตสาหกรรม
โดยที่ทำกระเป๋าใบนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนตระหนักเห็นสิ่งของที่สิ่งของที่เหลือใช้โดยการเพิ่มคุณค่า เพิ่มมูลค่าและการลดขยะให้กับโลกนี้

Contact Detail

Email : [email protected]
Telephone : 086-6683297
Website :